Sta rekla, da je mali kričač 🙂 Res je takoj pokazal svojo borbeno naravo. Izkušnje pomagajo, da se tega na fotografijah ne opazi. No, ne samo izkušnje. Ljubezen. Ta premaga vse.